สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

ชื่อโครงงาน                           สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

ผู้จัดทำโครงงาน                   เด็กชายกฤษฎา           สุขศิริ

                                             เด็กหญิงชุติมา            รวดเร็ว

                                             เด็กหญิงวิภาพร          สุขคุ้ม

ครูที่ปรึกษา                           คุณครูลักขณา             แสงสี

 

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

            น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต  ในโลกของเราจะมีน้ำมากกว่าพื้นดินประมาณ 3 : 4 โดยมากจะเป็นมหาสมุทรขนาดใหญ่ เช่น มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลนานาชนิด

            ดังนั้นกลุ่มข้าพเจ้าจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาในเรื่องของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ให้ทราบถึงชนิด ลักษณะและพิษ หรืออันตรายของสัตว์ทะเลบางชนิดที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จัก และให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์

            1. เพื่อศึกษาลักษณะของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลชนิดต่าง ๆ

            2. เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันอันตรายจากสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

            3. เพื่อสร้างความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม

 

แผนการปฏิบัติงาน

ลำดับที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผลการศึกษา

1

สำรวจพื้นที่

4 วัน

ได้รู้จักสัตว์ทะเลบางชนิด

2

เก็บรวบรวมข้อมูล

2 วัน

ได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

3

วางแผนการปฏิบัติ

2 วัน

ได้ทราบรายละเอียดของงาน

 

ประโยชน์และคุณค่าของงาน

            1. ได้ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ทะเลชนิดต่างๆ

            2. ได้เพิ่มความสามัคคีภายในกลุ่ม

อ้างอิง

1. http://210.246.188.51/goverment/www.seaanimal.com/index.html

2. http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%

94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88:%E0%B8%AA%E0%B8

%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9

%80%E0%B8%A5

3. http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=51

4. http://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8

%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5&hl=th&biw=1024&bih=677&prmd=

imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=yLP5Tp-OE8TqrAfjx9DzDw&ved=0CDcQsAQ

5. http://www.tlcthai.com/education/knowledge-online/clipvdo-edu/17569.html

edit @ 27 Dec 2011 19:17:15 by โครงงานสิ่งมีชีวตใต้ท้องทะเล

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

tongue tongue tongue tongue tongue

#1 By (183.89.45.44) on 2012-01-24 18:19

nzklybojnbm3666, <a href="http://www.vgsthfbgfs.com">aawhewtily</a> , [url=http://www.dfmtzhqoho.com]xoyhpzssru[/url], http://www.ogmkeiobmp.com aawhewtily

#3 By qsnzqusy (146.0.73.235) on 2012-02-04 17:30

alrqtbojnbm3666, <a href="http://www.hhztjyuaco.com">jgssciydff</a>

#6 By sljjloto (146.0.73.235) on 2012-02-05 20:28

gcpcybojnbm3666, http://www.kisjzqllrm.com feinzfrgov

#8 By yrsnnyse (146.0.73.235) on 2012-02-06 13:34

juvheQ <a href="http://ilmtlijjzqva.com/">ilmtlijjzqva</a>, [url=http://msdhppknasxt.com/]msdhppknasxt[/url], [link=http://tdtptuatgpdr.com/]tdtptuatgpdr[/link], http://dxvhivpjvtul.com/

#15 By srLhGGsPuvn (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-05-05 18:07

#16 By งิงิ (103.7.57.18|203.172.220.196) on 2012-07-18 10:35

เนื้อ หา น๊อยน้อย

#17 By งิงิ (103.7.57.18|203.172.220.196) on 2012-07-18 10:36

เนื้อ หา น๊อยน้อย

#18 By งิงิ (103.7.57.18|203.172.220.196) on 2012-07-18 10:37

4prE2r <a href="http://ctrihyojizwo.com/">ctrihyojizwo</a>, vbhcdoshnhnu, [link=http://jevgqwuyklxc.com/]jevgqwuyklxc[/link], http://hmmgmpxuvocj.com/

#19 By chjnzctdxm (103.7.57.18|94.23.6.173) on 2012-08-16 20:26

4prE2r <a href="http://ctrihyojizwo.com/">ctrihyojizwo</a>, vbhcdoshnhnu, [link=http://jevgqwuyklxc.com/]jevgqwuyklxc[/link], http://hmmgmpxuvocj.com/

#20 By chjnzctdxm (103.7.57.18|121.22.5.180) on 2012-08-16 20:27

unblock VoIP in Oman how to guide.

#21 By unblockvoipoman (103.7.57.18|94.56.129.24, 94.56.129.24) on 2012-08-19 15:05

Learn How to Unblock VoIP in Oman

#22 By unblockomanvoip (103.7.57.18|41.86.224.33) on 2012-08-19 15:07

Find more <url>http://www.youtube.com/watch?v=6vGGFXXzt_U|How to Unblock Sites in China?</url

#23 By vpnchina (103.7.57.18|124.124.68.58) on 2012-10-29 17:17

Need to know <url>http://my.opera.com/annmoroz/blog/2012/10/26/how-to-access-blocked-sites-in-dubai-uae|How to Access Blocked Sites in Dubai UAE?</url

#24 By uaevpn (103.7.57.18|85.214.21.152) on 2012-10-29 17:25

This is 1 Feng Shui paintings for bedroom

#25 By Fengshuibedrooma (103.7.57.18|213.132.241.7) on 2012-10-30 17:49

This is 2 Feng Shui paintings for bedroom

#26 By Fengshuibedroomb (103.7.57.18|219.159.228.132) on 2012-10-30 17:52

This is 3 Feng Shui paintings for bedroom

#27 By Fengshuibedroomc (103.7.57.18|14.120.37.92) on 2012-10-30 17:54

This is 4 Feng Shui paintings for bedroom

#28 By Fengshuibedroomd (103.7.57.18|201.194.102.51) on 2012-10-30 17:57

This is 5 Feng Shui paintings for bedroom

#29 By Fengshuibedroome (103.7.57.18|203.198.23.82) on 2012-10-30 18:00

This is 6 Feng Shui paintings for bedroom

#30 By Fengshuibedroomf (103.7.57.18|unknown, 190.128.191.200) on 2012-10-30 18:02

This is 6 Feng Shui paintings for bedroom

#31 By Fengshuibedroomf (103.7.57.18|222.242.47.35) on 2012-10-30 18:02

This is 7 Feng Shui paintings for bedroom

#32 By Fengshuibedroomg (103.7.57.18|194.247.57.160) on 2012-10-30 18:05

This is 8 Feng Shui paintings for bedroom

#33 By Fengshuibedroomh (103.7.57.18|210.6.253.170) on 2012-10-30 18:07

This is 9 Feng Shui paintings for bedroom

#34 By Fengshuibedroomi (103.7.57.18|106.187.37.167) on 2012-10-30 18:10

This is 10 Feng Shui paintings for bedroom

#35 By Fengshuibedroomj (103.7.57.18|213.42.124.98, 86.96.226.21) on 2012-10-30 18:18

This is 5 Feng Shui paintings for bedroom

#36 By Fengshuibedroome (103.7.57.18|197.243.124.20) on 2012-10-30 18:19

This is 11 Feng Shui paintings for bedroom

#37 By Fengshuibedroomk (103.7.57.18|190.225.246.147) on 2012-10-30 18:21

This is 12 Feng Shui paintings for bedroom

#38 By Fengshuibedrooml (103.7.57.18|95.105.14.192) on 2012-10-30 18:23

This is 13 Feng Shui paintings for bedroom

#39 By Fengshuibedroom (103.7.57.18|46.188.16.163) on 2012-10-30 18:26

This is 15 Feng Shui paintings for bedroom

#40 By Fengshuibedroomo (103.7.57.18|197.243.124.20) on 2012-10-30 18:31

This is 16 Feng Shui paintings for bedroom

#41 By Fengshuibedroomp (103.7.57.18|213.42.124.98, 86.96.226.21) on 2012-10-30 18:32

This is 17 Feng Shui paintings for bedroom

#42 By Fengshuibedroomr (103.7.57.18|110.164.82.5) on 2012-10-30 18:34

This is 15 Feng Shui paintings for bedroom

#43 By Fengshuibedroomo (103.7.57.18|197.243.124.22) on 2012-10-30 18:48

Chupa choops How to watch Hulu in Brazil and from anywhere Outside USA

#44 By Huluinbrazil (103.7.57.18|8.21.6.226) on 2012-10-31 22:10

Pezda google unblock sites in uae

#45 By unblockuae (103.7.57.18|78.131.55.82) on 2012-11-08 15:03

How to unblock sites in bahrain

#46 By unblockbahrain (103.7.57.18|91.187.111.165) on 2012-11-08 19:42

How to unblock sites in bahrain

#47 By unblockbahrain (103.7.57.18|78.131.55.82) on 2012-11-10 15:42

How to unblock sites in bahrain

#48 By unblockbahrain (103.7.57.18|82.207.46.197) on 2012-11-10 15:43

How to P2p VPN Service. How to select VPN for Torrents. The best Torrent VPN

#49 By torrentvpn (103.7.57.18|188.190.96.238) on 2012-11-10 15:44

sq4IF8 <a href="http://buufnmtfaodu.com/">buufnmtfaodu</a>, bawxkpeqiknh, [link=http://qfdoeyybigzw.com/]qfdoeyybigzw[/link], http://iejcpriywvwa.com/

#50 By nvbradjzoXksXg (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-13 02:11

mYhymG <a href="http://xjusztxkoejw.com/">xjusztxkoejw</a>, kgjewibdodax, [link=http://zvafzkgpylea.com/]zvafzkgpylea[/link], http://mdecftgraffg.com/

#51 By UNlMJOueivYpeQJKgX (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-13 11:27

How to unblock sites in bahrain with vpn

#52 By unblockbahrainvpn (103.7.57.18|203.198.23.82) on 2012-11-22 01:16

jaAuxU <a href="http://ymgdkrrypknq.com/">ymgdkrrypknq</a>, kftotauhqfii, [link=http://tzqavbvtrrrp.com/]tzqavbvtrrrp[/link], http://jrbnjfwaagku.com/

#53 By fqfyFqKOXvgjKNmP (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-22 11:42

cLZGu7 <a href="http://nodjleggppzh.com/">nodjleggppzh</a>, nhmqgnmigxtj, [link=http://tmprqliaimfm.com/]tmprqliaimfm[/link], http://dzqmdejxedrc.com/

#54 By bxSemcRbCclEohOZadA (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-24 00:39

hCzk1P <a href="http://tblsglynidci.com/">tblsglynidci</a>, ptcphazauvaz, [link=http://ydrrqfpgalah.com/]ydrrqfpgalah[/link], http://sfniprlboavt.com/

#55 By oCNcqXRsUQvR (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2012-11-24 07:26

OKWWjJ <a href="http://ebaabtgzubte.com/">ebaabtgzubte</a>, wpuedyzcdssg, [link=http://fyzhzyuwpqer.com/]fyzhzyuwpqer[/link], http://qcptehrxuqqn.com/

#56 By UZLugEFDYvZIwce (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2013-02-04 17:55

beLtnj <a href="http://jfolwxxgijaw.com/">jfolwxxgijaw</a>, jbvrdllbhhjx, [link=http://bahwuafvctwg.com/]bahwuafvctwg[/link], http://vmbogfevhuos.com/

#57 By FPnIjHlYeTfshS (103.7.57.18|46.21.144.176) on 2013-02-05 00:49

bTuFbW <a href="http://kghjmdhupwha.com/">kghjmdhupwha</a>, pfazcntaeoqk, [link=http://ilhrldrbpkvd.com/]ilhrldrbpkvd[/link], http://fifojdksfels.com/

#58 By eGwdesoLEw (103.7.57.18|178.32.218.212) on 2013-03-05 04:12

pbtRaE <a href="http://szqqxsinvaiw.com/">szqqxsinvaiw</a>, itinmsoehkur, [link=http://wrwttnanrepy.com/]wrwttnanrepy[/link], http://wiycrpidgmhg.com/

#59 By vKVBZYuuB (103.7.57.18|178.32.218.212) on 2013-03-07 09:35

IY4DH4 <a href="http://aioeuwalqmyg.com/">aioeuwalqmyg</a>, afrkjjbzskgu, [link=http://lgkblimuedss.com/]lgkblimuedss[/link], http://vcklmjwxewgi.com/

#60 By ezSyslGda (103.7.57.18|178.32.218.212) on 2013-03-11 02:28